dermatologia, alergologia, immunologia, alergia, książki, podręczniki, monografie naukowe, scientoholic, Instytut Dermatologii Kraków, dermatology, immunology, allergology, allergy, series, Institute of Dermatology Krakow Cracow Poland, books, scienfitic monograph, textbooks

Navigation: DIASeries: Dermato-Immuno-Allergo Series

DIASeries: Dermato-Immuno-Allergo Series
ISSN 2080-8224

A series of scientific publications from the Institute of Dermatology, Krakow, Poland / Seria publikacji naukowych Instytutu Dermatologii w Krakowie

Series Editor / Redaktor Serii: Radosław Śpiewak

Racjonalna farmakoterapia pokrzywki

DIASeries Volume 5:
Racjonalna farmakoterapia pokrzywki
Radosław Śpiewak, Danuta Plichta

Czytaj:

Lekarz w świecie paradoksów i niedorzeczności (przedmowa prof. Jerzego Kruszewskiego, Konsultanta krajowego ds. alergologii)

Streszczenie książki

English summary

Kup książkę


ISBN: 978-83-929579-5-9
Format B5, 331 stron, 108 tabel, 7 wykresów, 649 pozycji piśmiennictwa.
Cena detaliczna: 63 zł
Informacje: tel. 12 416 62 62

Po wejściu w życie nowego Prawa farmaceutycznego oraz wprowadzeniu przez NFZ nowych umów refundacyjnych rozgorzał ostry spór między środowiskiem lekarskim, Ministerstwem Zdrowia oraz NFZ o zasady ordynacji lekarskiej. Lekarze kwestionują między innymi zasadność stawiania Charakterystyk Produktów Leczniczych (ChPL) ponad aktualną wiedzą medyczną, co skutkuje uznaniem wielu sprawdzonych terapii za "eksperymenty lecznicze" i pociąga za sobą ryzyko konsekwencji prawnych i finansowych dla lekarza. Monografia Racjonalna farmakoterapia pokrzywki przedstawia wyniki systematycznej analizy aktualnego prawodawstwa regulującego ordynację lekarską, 10 aktualnych rekomendacji terapeutycznych oraz 213 ChPL. Najważniejszą część pracy stanowi zgodny z kanonami medycyny opartej na dowodach naukowych przegląd systematyczny 387 opublikowanych klinicznych badań skuteczności rekomendowanych i zarejestrowanych leków. Dzieło po raz pierwszy w piśmiennictwie polskim przedstawia w sposób obiektywny, systematyczny i naukowy aktualne możliwości farmakoterapii pokrzywki.

"Monografia ta, odnosząc się do pokrzywek, ma uniwersalne znaczenie dla ordynacji leków pokazując, gdzie obecna sytuacja prawna rozmija się z wiedzą medyczną i tworzy paradoksy" - prof. Jerzy Kruszewski, Krajowy konsultant ds. alergologii

"Jest to niezwykle ciekawe z praktycznego punktu widzenia opracowanie, które należy upowszechnić zarówno wśród lekarzy praktyków, jak i decydentów systemu zdrowotnego" - dr hab. Agnieszka Skowron, Kierownik Zakładu Farmacji Społecznej UJ

Wychodząc naprzeciw potrzebom lekarzy praktyków, książka zawiera zestawienie leków "skutecznych i bezpiecznych", czyli takich, które są zalecane w terapii pokrzywki przez ekspertów, ich skuteczność potwierdzona została w wiarygodnych badaniach klinicznych, a zakres zastosowań określony w ChPL nie koliduje z aktualną wiedzą medyczną. Monografia "Racjonalna farmakoterapia pokrzywki" będzie nieocenionym wsparciem dla lekarzy praktyków w wyborze optymalnego leczenia pokrzywki.

Zakup książki: sklep online lub telefonicznie pod nr 12 416 62 62.

8. Akademia Dermatologii i Alergologii

DIASeries Volume 4:
8. Akademia Dermatologii i Alergologii
Redaktor Naukowy: Roman Nowicki


ISBN: 978-83-929579-4-2
90 stron formatu A5, okładka miękka
Data publikacji: 10 lutego 2012

Pełny tekst książki do pobrania (PDF; 6 MB)

Okładka książki do pobrania (PDF; 4 MB)

Uwaga: Nakład wersji drukowanej tego tomu jest wyczerpany.

Z przedmowy:

8. Akademia Dermatologii i Alergologii (...) adresowana jest głównie do alergologów, dermatologów, pediatrów, specjalistów medycyny rodzinnej oraz wszystkich lekarzy, którzy chcą uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę w zakresie dermatoz alergicznych. (...) Szczególną uwagę zwrócimy na zagadnienia dotyczące symptomatologii, możliwości diagnostycznych i najnowszych zasad terapii alergicznych chorób skóry, trądziku pospolitego i różowatego, kolagenoz, łuszczycy oraz infekcji, które często nasilają i komplikują przebieg chorób alergicznych.

Roman Nowicki
Przewodniczący 8.ADA
Przewodniczący Sekcji Dermatologicznej PTA

7. Akademia Dermatologii i Alergologii

DIASeries Volume 3:
7. Akademia Dermatologii i Alergologii
Redaktor Naukowy: Roman Nowicki


ISBN: 978-83-929579-2-8
73 strony formatu A5, okładka miękka
Data publikacji: 2 lutego 2011

Rada Naukowa 7. Akademii Dermatologii i Alergologii (PDF; 70 kB)

Pełny tekst książki do pobrania (PDF; 11 MB)

Okładka książki do pobrania (PDF; 0,5 MB)

Uwaga: Nakład wersji drukowanej tego tomu jest wyczerpany.

Z przedmowy:

7. Akademia Dermatologii i Alergologii (7.ADA) adresowana jest głównie do alergologów, dermatologów, pediatrów, lekarzy rodzinnych i wszystkich lekarzy, którzy w swojej praktyce spotykają się z się z problemami suchej skóry oraz dermatozami alergicznymi i pragną uaktualnić swoją wiedzę na temat ich leczenia. (...)

Przygotowaliśmy dla Państwa 13 sesji tematycznych, podczas których najwybitniejsi eksperci z różnych dziedzin medycyny, farmakologii i psychologii klinicznej w sposób przystępny i zgodny z zasadami EBM zaprezentują najnowsze doniesienia dotyczące leczenia chorób alergicznych skóry i astmy. (...)

Roman Nowicki
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego 7.ADA
Przewodniczący Sekcji Dermatologicznej PTA

Alergia kontaktowa u dzieci i młodzieży szkolnej w Krakowie w latach 2007-2009

DIASeries Volume 2:
Alergia kontaktowa u dzieci i młodzieży szkolnej w warunkach zmiennego środowiska na tle badań epidemiologicznych w Krakowie w latach 2007-2009
Ewa Czarnobilska


ISBN: 978-83-929579-3-5
100 stron formatu A4, okładka miękka
Data publikacji: 5 grudnia 2010, dodruk w marcu 2011, drugi dodruk w listopadzie 2011.

Pełny tekst monografii do pobrania (PDF; 7 MB)

Uwaga: Nakład wersji drukowanej tego tomu jest wyczerpany.

Rozprawa habilitacyjna.

Fragment wstępu: Podobnie jak dorośli, dzieci również uczulają się na hapteny obecne w ich otoczeniu, a alergiczny wyprysk kontaktowy u dzieci był do tej pory rozpoznawany bardzo rzadko. W ostatnich latach wzrasta ilość rozpoznań tego schorzenia, co może być spowodowane zwiększeniem częstości jego występowania lub wzrostem świadomości alergologów, a tym samym liczby wykonywanych testów płatkowych u dzieci, a być może obiema tymi przyczynami. Istnieją przekonujące dane, że do uczulenia na pospolite hapteny może dochodzić już w pierwszych miesiącach życia. Beattie i wsp. przedstawili dane wskazujące, że alergia kontaktowa występuje częściej wśród dzieci do lat 3 niż u dzieci starszych i osób dorosłych. Jak wskazuje analiza literatury, rozpowszechnienie alergii kontaktowej w populacji generalnej dzieci mieści się w zakresie między 13,3 a 24,5%.

Photoallergy and Photopatch Testing

DIASeries Volume 1:
Photoallergy and Photopatch Testing
Edited by Radoslaw Spiewak


ISBN: 978-83-929579-0-4
62 pages, size A5, 6 photographs, 8 tables, softcover
Publication date: 17 September 2009

List of Contributors (PDF; 38 kB)

Table of Contents (PDF; 41 kB)

Free full text (PDF; 1.1 MB)

Note: The printed version of this volume is out of stock.

Description: Photoallergy is a relevant burden to public health, and an exciting scientific challenge. As many as 5% of the general population have experienced episodes of photodermatoses (light-induced skin diseases, not to be confused with sunburn). Among these patients, 8% are diagnosed with photoallergic contact dermatitis.

The most frequent photosensitizers are substances abundant in our close surroundings: preservatives, perfumes and cosmetics, systemic and topical drugs. Paradoxically, also sunscreens are frequent causes of photocontact allergic dermatitis.

Photopatch testing is the gold standard in the diagnosis of photoallergic contact dermatitis. Therefore, every dermatologist and allergist should be acquainted with this method.

This book was published on the occasion of the Photoallergy Meeting and Photopatch Test Course in Krakow in 2009. Lectures held at the event have been recorded and released on an educational DVD. For details, please visit www.photopatch.eu.

Navigation: DIASeries: Dermato-Immuno-Allergo Series

Institute of Dermatology Krakow Institute of Dermatology

© Instytut Dermatologii sp. z o. o., Krakow, Poland
Document created: 10 September 2009, last updated: 12 December 2019.
This page is a part of the DIASeries: Dermato-Immuno-Allergo Series website (contact)